Monumenten
Vraag en antwoord

ellen mouthaan ellen mouthaan makelaardij

Ellen Mouthaan

NVM Makelaar
035 – 694 27 57

1. Wat voor type monumenten zijn er?

De bekendste monumenten zijn de rijksmonumenten. Daarnaast zijn er ook gemeentelijke, provinciale en aardkundige monumenten. Voor rijksmonumenten gelden andere regelingen en voorwaarden dan voor gemeentelijke- en andere monumenten.
– In het monumentenregister kunt u controleren of een pand een Rijksmonument is.
– Gemeentelijke en provinciale monumenten worden vastgelegd door lokale overheden.

Hieronder vindt u de overzichten met alle monumenten in de verschillende plaatsen in ’t Gooi. Voor het meest actuele overzicht verwijzen wij u naar de desbetreffende gemeente:
Gooise Meren (Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg)
https://gooisemeren.nl/bouwen-en-verbouwen/monumenten-overzicht/
Huizen
https://huizen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9c914f76c9af47eb96e683ff5740fac8
Laren
https://mouthaan.nl/wp-content/uploads/2020/12/Rijksmonumenten-Laren-.pdf
Blaricum
http://www.gerardg.nl/blaricum/monumenten.html
Hilversum
https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Bouwen_en_wonen/Monumenten
Baarn
https://www.baarn.nl/inwoners/monumenten-in-baarn_43331/
Soest
https://www.soest.nl/in-de-gemeente-soest/monumenten-en-erfgoed
Eemnes
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/Images/Eemnes/i19928.pdf
Weesp
https://www.weesp.nl/monumenten/welkom-in-weesp-vestingstad-en-monumentenstad_43028/

Aardkundige monumenten 
– Aardkundige monumenten zijn zeer bijzondere monumenten. Hier is niet het gebouwde van monumentale waarde, maar juist de ondergrond, de bodem. Deze bodem is onderdeel van een landschap en vertelt iets over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied.
De aanwijzing als aardkundig monument heeft verregaande gevolgen voor de mogelijkheid om bijvoorbeeld kelders en zwembaden te realiseren of aardwarmte pompen aan te leggen. Zowel in Naarden als Weesp, Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum, Eemnes en Soest zijn verschillende huizen te vinden die gelegen zijn op grond die is aangewezen als aardkundig monument.
In dit overzicht vindt u alle aardkundige monumenten van Noord Holland.
Voor meer informatie over aardkundig erfgoed in Noord Holland https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Water_Bodem/Aardkundig_erfgoed en in de provincie Utrecht https://geo-point.provincie-utrecht.nl/app/461873e326274933a8cd0827bcce9151

Ga terug naar meest gestelde vragen.