Blij met een rijksmonument

Hoe vraag ik subsidie aan?

 

 

 

Ellen Mouthaan

NVM Makelaar
035 – 694 27 57

Financiering van uw monument
Heeft u net een monument gekocht? Of wilt u uw monument verbouwen of verduurzamen? Dat kan soms aardig in de papieren lopen. Gelukkig zijn er veel manieren om deze kosten in de hand te houden. U leest ze hieronder.

Subsidie
Iedere particulier eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie kan subsidie aanvragen voor onderhoud, renovatie en/of restauratie van monumentale onderdelen van zijn rijksmonument.
Deze subsidie wordt gegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bedraagt maximaal 38% van de gemaakte kosten.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
De subsidie kan aangevraagd worden voor werkzaamheden die technisch noodzakelijk zijn en die gericht zijn op sober en doelmatig onderhoud of herstel van het rijksmonument
Dit betekent dat voor comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie of bijvoorbeeld verduurzaming geen subsidie aangevraagd kan worden via de Rijksdienst.
Er is een verkort overzicht met subsidiabele werkzaamheden. Deze vind u hier en een compleet overzicht hier. Ga bij deze laatste naar de bijlage en vervolgens naar hoofdstuk 1.3 voor het totale overzicht van subsidiabele kosten.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Tussen 1 maart en 30 april kunt u subsidie aanvragen over de kosten die u in het voorgaande jaar heeft gemaakt aan uw rijksmonument.

Wat moet ik aanleveren bij mijn subsidie aanvraag?
* Het nummer van uw rijksmonument. Dit is eenvoudig hier te vinden.
* Gespecificeerde facturen met jaar van uitvoering werkzaamheden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kan eventueel aanvullende informatie bij u opvragen. Denk hierbij aan documenten waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn verricht en waarmee aangetoond kan worden welke kosten zijn gemaakt, zoals:

  • foto’s van vóór en na de werkzaamheden,
  • gespecificeerde offertes
  • betaalbewijzen

Meer informatie over de benodigdheden bij de aanvraag van subsidie vindt u hier.

Hoe vraag ik subsidie aan?
Deze video geeft uitleg over de wijze waarop u subsidie aanvraagt voor uw rijksmonument.
Via deze link komt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en kunt u uw woonhuissubsidie direct aanvragen.
Voor een monument in gemeente Gooise Meren kunt u hier meer informatie vinden.

Woonhuissubsidie aangevraagd en wat nu?
Nadat  uw subsidie aanvraag is ingediend krijgt u een bevestiging met een samenvatting. Wellicht zijn er aanvullende vragen en in dat geval ontvangt u daar een brief over.
Uiterlijk 31 juli ontvangt u bericht over de toekenning en hoogte van uw subsidie. De toegekende subsidie ontvangt u uiterlijk 6 weken na dit bericht.
Bent u het niet eens met de reactie op uw subsidie aanvraag, dan kunt u bezwaar maken.

Uitzonderingen
* Zijn de totale kosten van de werkzaamheden hoger dan € 70.000,-, dan dient u voor aanvang van de werkzaamheden door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed o.a. te laten beoordelen welke kosten subsidiabel zijn.
* Ook bij een VVE zijn kosten subsidiabel. Bovenstaande info wijkt dan op een aantal punten af.

Meer weten over subsidies? Kijk dan hier voor meer informatie.

Leningen en hypotheken
Eigenaren van zowel voor Gemeentelijke als Rijksmonumenten kunnen eventueel in aanmerkingen komen voor een laagrentende lening. Deze zijn bedoeld voor aankoop, renovatierestaurantie en verduurzaming. Lees hier meer over de leningen en hypotheken voor uw monument.

Lees ook het blog van Ellen Rijksmonument: een cadeautje hebben en krijgen.

Disclaimer: Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.