2017 is begonnen. Het nieuwe jaar biedt u weer kansen voor het kopen of verkopen van uw huis. Maar er veranderen 2017 een aantal belangrijke dingen met betrekking tot de huizenmarkt. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Zo vinden veranderingen plaats op het gebied van startersleningen, schenking en hypotheekrenteaftrek. We zetten alle veranderingen graag voor u op een rij. 

Inkomen partner telt voor 60% mee in 2017

Goed nieuws voor tweeverdieners! Vanaf 1 januari 2017 mag het inkomen van de partner voor 60% meetellen bij de hypotheekaanvraag. In tegenstelling tot 2016, toen werd er 50% aangehouden.

NHG naar € 245.000 in 2017

Sinds 1 januari 2017 is de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) weer gekoppeld aan de gemiddelde huiswaarde.  Dit gebeurt op basis van CBS-cijfers over het prijsniveau in juni, juli en augustus van het jaar daarvoor. Voor 2017 betekent dit dat de maximale prijs van een huis die met NHG gefinancierd kan worden, uitkomt op € 245.000 euro. Waar dat in 2016 nog € 231.132 was. Deze verhoging is het gevolg van stijgende huizenprijzen. Lees er hier meer over.

Schenkingsvrijstelling omhoog naar € 100.000

Per 1 januari 2017 is de eenmalige schenkingsvrijstelling verhoogd van € 53.016 naar € 100.000. De schenking moet aan één van deze voorwaarden voldoen:

  • de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen huis;
  • de aflossing van de eigenwoningschuld;
  • de aflossing van een restschuld van de verkochte eigen woning;
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

In tegenstelling tot 2013-2014 geldt is hier wel een leeftijdscriterium voor gesteld. Lees hier meer over de schenkingsvrijstelling in 2017.

Starterslening wordt aangepast

De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan. Sinds 2013 zijn aflossingsvrije hypotheken niet meer toegestaan. Voor de Starterslening is tot nu toe een uitzondering gemaakt. Vanaf 1 januari 2017 geldt echter ook voor de Starterslening dat deze verplicht lineair of annuïtair moet worden afgelost. Om hieraan te kunnen voldoen wordt er een ‘combinatielening’ geïntroduceerd. U kunt alleen gebruik maken van een starterslening als de gemeente dit aanbiedt.

Hypotheekrenteaftrek daalt van 50,5% naar 50%

In 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5%-punt. Voor 2017 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 50,5% naar 50%. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5%, tot 38% in 2041. Deze daling treft alleen de huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten (bruto inkomen boven de € 67.072)

Een nieuwe plek in 2017 voor u (en uw viervoeters)? Er veranderen veel zaken met betrekking tot de huizenmarkt.

Maximale hypotheek daalt naar 101% 

Kopers kunnen in 2017 een hypotheek afsluiten tot 101% van de waarde van hun huis. Tot 2018 verlaagt de overheid de lening stapsgewijs naar 100%. Dit betekent dat er vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan worden verkregen dan de marktwaarde van het huis. Voor de financiering van energiebesparende maatregelen voor uw eigen huis of wanneer de consument een ‘Nul op de Meter’ huis koopt kan extra worden geleend tot 106% van de waarde van het huis. Lees er hier meer over.

Vermindering overdrachtsbelasting 36 maandentermijn werkt door in 2017

Heeft u uw huis of kantoor op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015? En verkoopt u dat pand binnen 36 maanden weer door aan een ander? Dan wordt bij deze opvolgende verkrijging alleen overdrachtsbelasting berekend over de meerwaarde van het pand. De heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd met de eerder betaalde koopsom. De verruimde termijn van 36 maanden is weliswaar vervallen per 1 januari 2015, maar kan nog doorwerken t/m 31 december 2017.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Als u energiebesparende voorzieningen wilt laten aanbrengen in of aan uw huis kunt u gebruik maken van een subsidie. De ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. De subsidie kan vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 worden aangevraagd. Ook VVE’s kunnen gebruik maken van deze regeling.

Een nieuwe stap in 2017?

Wellicht is 2017 voor u het jaar om uw woonwensen in vervulling te laten gaan. Wilt u groter wonen, juist kleiner, buitenaf of in het hartje van het centrum? Ellen Mouthaan Makelaardij adviseert u graag bij het ondernemen van de volgende (of eerste!) stap in uw wooncarrière. Neem gerust contact met ons op voor een kosteloos adviesgesprek.

Tess Jans

Author Tess Jans

More posts by Tess Jans

Laat een reactie achter