Het nieuwe jaar is al weer 2 maanden oud! Regelmatig betekent een nieuw jaar ook nieuwe regelgeving. Zo ook in onze sector, vastgoed. Alom bekend zijn de nieuwe Omgevingswet en alle nieuwe regels en plannen rondom de (ver)huur van woningen. 

Als monumentenmakelaar kijken we natuurlijk ook specifiek naar de regelgeving die betrekking heeft op monumenten.

En ook op het gebied van monumenten is het een en ander veranderd, en ook wel eens fijn, op een positieve manier. 

Meer duurzaamheidssubsidies!

We starten dus meteen met goed nieuws: per 1 januari 2024 kunnen monumenteigenaren beter gebruikmaken van duurzaamheidssubsidies. Concreet houdt dit in dat de minimale isolatiewaarden voor monumenten zijn verlaagd. Monumenten voldeden vaak niet aan de gestelde minimale isolatiewaarden voor dakisolatie, zolder- of vlieringisolatie, gevelisolatie en vensters. Om deze reden konden monumenteigenaren vaak geen aanspraak maken op de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Monumenten konden vaak niet voldoen aan gestelde isolatie-eisen. Zo hebben de meeste monumenten geen spouwmuur, mag er geen buitengevelisolatie worden aangebracht en kan dubbel of triple glas niet toegepast worden vanwege de monumentale waarde.

En nu dus wel! Voor vensterisolatie betekent dit dat er met subsidie gebruik gemaakt kan worden van dun dubbelglas, gelaagd glas of vacuümglas. Ook is voorzetbeglazing voortaan subsidiabel. 

Hier meer over de ISDE voor monumenten: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isde-voor-monumenteigenaren 

Naast subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van monumenten zijn er ook mogelijkheden voor rijksmonumenten voor  verduurzamingshypotheken https://www.restauratiefonds.nl/particulier/financieren/alle-financieringen/duurzame-monumenten-lening 

Graag advies en begeleiding bij het verduurzamen van uw rijksmonument? Dan kan via het ontzorgsprogramma verduurzaming monumenten  https://www.monumenten.nl/ontzorgingsprogramma-verduurzaming-monumenten 

Staat uw monument in de gemeente Gooise Meren, dan is het ook goed te weten dat het plaatsen van isolerend glas zonder omgevingsvergunning kan. Kijk voor de exacte regelgeving op https://gooisemeren.nl/duurzaamheid/monument-duurzaam-maken/isolatieglas-bij-monumenten-en-in-beschermde-gezichten/  

Subsidies aanvragen

Heeft u in 2023 instandhoudingskosten gemaakt voor uw Rijksmonument? Vergeet niet om de subsidie daarvoor aan te vragen! Vanaf vandaag tot 30 april a.s. kunt u subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten die u in 2023 heeft gemaakt. Bij instandhoudingskosten gaat het om werkzaamheden die technisch noodzakelijk zijn, gericht op sober en doelmatig onderhoud of herstel. Denk hierbij o.a. aan schilderwerk. Werkzaamheden met betrekking tot verduurzaming, comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie of veranderd gebruik komen niet voor deze subsidie in aanmerking. Hier meer informatie over wat wel/niet subsidiabel is https://wetten.overheid.nl/BWBR0032075/2023-11-22#Bijlage 

Deze woonhuissubsidie vraagt u aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via https://subsidie.cultureelerfgoed.nl/ Hier valt ook precies te lezen hoe de subsidie aangevraagd kan worden en welke stukken meegestuurd moeten worden.

Wellicht overbodig, maar we vermelden het voor de zekerheid: de woonhuissubsidie geldt alleen voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten! 

En staan de dollartekens al in uw ogen, nu u zo goed voorbereid een subsidie kunt aanvragen? Bent u dus op zoek naar een mooi monumentaal pand om aan te kopen? Als monumentenmakelaar helpen wij u natuurlijk graag! 

Ook met de aan- of verkoop van andere woningen uiteraard.

Ellen Mouthaan

Author Ellen Mouthaan

Komend uit een makelaarsgezin van kleins af aan geïnteresseerd in mensen en hun “thuis”. Sinds 1989 werkzaam in dit ontzettend dynamische vak. De huidige markt zie ik als een uitdaging en biedt ook veel kansen. En het blijft leuk!

More posts by Ellen Mouthaan

Laat een reactie achter